Politică de confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale paginii noastre targulescu.ro.

Datele persoanei care deține și administrează acest site:

Costache Robert Andrei

telefon: 0040 727 678 028

e-mail: robertandreicostache@gmail.com

adresă: str. Decebal, bl. 49/3D, Giurgiu

admin@targulescu.ro

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet targulescu.ro („Site-ul”).

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți producător, operatorii site-ului vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresă de e-mail, adresa (localitatea), imaginile produsului/produselor, adresa IP (Internet Protocol), date referitoare la modul în care utilizați site-ul, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul completării formularului pentru a deveni producător pe site pe pagina Cum vând?.

II.2. Dacă sunteți vizitator, operatorii site-ului vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresă de mail, adresa IP (Internet Protocol), date referitoare la modul în care utilizați site-ul, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / feedback / reclamații / recenzii, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopul și temeiul prelucrării datelor

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri: · pentru a deveni producător si ca oferta sau ofertele pe care le transmiteți să fie publicate public pe site-ul targulescu.ro · pentru a furniza serviciile noastre; · pentru a respecta o obligație legală (de exemplu, transmiterea datelor către autoritățile publice competente cum ar fi Poliție/Parchet/instanțe de judecată etc.); · atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;. · pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți platforma, inclusiv funcționalitatea acesteia; pentru administrarea Website-ului nostru; · pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, statistică și de cercetare; · pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră; · efectuarea de profiluri pentru analizarea preferințelor personale, intereselor, comportamentului unei persoane fizice și luarea deciziilor automate pentru prevenirea riscurilor de fraudă; · pentru a vă contacta (de exemplu a va răspunde unei solicitări, pentru a vă ține la curent cu modificările sau actualizările politicilor și practilor noastre, pentru a va răspunde atunci când ne contactați); · ca parte a eforturilor noastre de a păstra Website-ul nostru în siguranță, corect si actualizat. Prin acordul dvs. exprimat prin accesarea şi utilizarea www.targulescu.ro datele dvs. cu caracter personal şi orice alte informaţii furnizate de dvs. pot fi prelucrate şi utilizate de Operatorul de date în scopul furnizării serviciului sau în scopul realizării unui interes legitim site-ului targulescu.ro pentru îmbunătăţirea serviciilor sale. Conform legislației în vigoare, avem obligația de a indica temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. personale. Astfel cum am arătat mai sus colectăm, în ceea ce privește acest vizitator, date privind locația, tipul de browser utilizat, IP-ul și istoricul de navigare, întrucât prin obiectul nostru de activitate suntem direct interesați în a urmări opțiunile/preferințele dvs. astfel încât să putem să ne concepem site-ul în așa fel încât să se adapteze cel mai bine nevoilor dvs. Totodată, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site-ului. Atunci când deveniți producător pe site-ul nostru pagina noastră de internet vă permite, prin intermediul unui formular să deveniți producător. Atunci când dvs. decideți să deveniți producător pe site-ul nostru, ne veți furniza mai multe informații personale dintre cele enumerate în rândurile de mai sus, voința dvs. stând la baza colectării acestora. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal în această situație constă în necesitatea încheierii și executării unui contract, raporturile juridice dintre noi fiind guvernate de termenii și condițiile publicate pe site. În cazul în care nu ne furnizați datele solicitate prin intermediul formularului, ne vom afla în imposibilitatea furnizării seriviciului. Serviciile oferite de targulescu.ro pot include anumite comunicate de la site-ul targulescu.ro, precum anunțuri legate de noi funcționalități, mesaje administrative și newsletter, acest tip de comunicare fiind considerat ca făcând parte din statutul de membru și puteți opta pentru neprimirea lor, prin accesarea link-ului de dezabonare de la sfârșitul newsletter-ului. Așadar, temeiul juridic al prelucrării datelor personale în ceea ce privește comunicările transmise îl reprezintă consimțământul dvs. Privitor la plasarea de cookies de către targulescu.ro, pentru cele care nu sunt strict necesare asigurării funcționalității site-ului este necesar consimțământul dvs. ca temei al prelucrării, pe care alegeți să îl acordați sau nu la accesarea oricărei pagini a site-ului prin intermediul formularului din bara de subsol. În ceea ce privește transmiterea datelor dvs. cu caracter personal către Autoritățile Publice cu competențe în cercetarea unor fapte de natură penală, temeiul juridic al prelucării îl constituie îndeplinirea unei obligații legale.

 IV. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, administratorii site-ului vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus.

Datele dvs. personale sunt stocate timp de 1 an de la data ultimei interacțiuni cu noi prin intermediul platformei targulescu.ro, în cazul în care nu ați trimis un formular pentru a deveni producător. Pentru persoanele care au devenit producător pe site-ul targulescu.ro, datele personale sunt stocate pe întreaga durată de existență a site-ului targulescu.ro, iar după închiderea acestuia, pentru o perioadă de 30 de zile de la data inchiderii site-ului din orice motiv. După încheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.

 V. Categorii de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

Dacă ești producător la noi pe site, atunci datele tale personale pe care ni le-ai furnizat sunt făcute publice tuturor celor care îți văd anunțul, în temeiul consimțământului activ oferit de dvs. pe pagina: Cum vând ?

Daca esti vizitator transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi făcut doar partenerilor site-ului și entităților care sprijină site-ul dar nu înainte de informarea și solicitarea consimțământului dumneavoastră.

 VI. Transferul datelor personale într-o țară dinafara Spațiului Economic European

Site-ul targulescu.ro nu transferă date cu caracter personal care vă aparțin într-o țară din afara Spațiului Economic European

 VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către operatorii acestui site, conform celor descrise in prezentul document;

Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de informare privind datele dvs. care sunt prelucrate, modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea precum și destinatarii, în cazul transferului datelor dumneavoastră;

Dreptul de rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea și completarea datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate sau incomplete care vă privesc. Rectificarea/corectarea și completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost trimise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul de ștergere a datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), poate fi exercitat printr-un e-mail pe adresa site-ului sau prin contactul direct la numărul afișat în secțiunea “contact”. Datele dvs vor fi sterse doar dacă nu avem o obligație legală de a păstra datele dvs personale. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, operatorii site-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către operatorii site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul la opozitie, respectiv de a opri prelucrarea datelor, indiferent de motivul invocat, în orice moment și în mod gratuit, cu excepția cazurilor în care operatorul poate demonstra că are motive legitime imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării dacă persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal sau dacă considerați că nu v-am respectat drepturile legale.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a vă adresa instanțelor competențe pentru a obține daune materiale sau morale dacă a rezultat vreun prejudiciu din prelucrarea datelor dvs personale.

VIII. Securitate

Site-ul targulescu.ro intenționează să protejeze integritatea datelor personale înregistrate, prin implementarea de măsuri de securitate care să împiedice accesul neautorizat, utilizarea necorespunzătoare, modificarea, distrugerea ilegală sau accidentală și pierderi accidentale. Consolidarea procedurilor de securitate va fi una continuă, în funcție de noile tehnologii apărute.

IX. Actualizarea prezentei note de informare:

Prezenta notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă unor revizuiri periodice asupra cărora veți fi informat.

X. Contact

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: admin@targulescu.ro sau trimițând un mesaj cu ajutorul formularului de contact.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politică privind fișierele cookies.